drenāžas sistēmas ierīkošana, drenāžas sistēmas izbūve, rakšanas darbi,

“AJ Prospect” SIA veic dažāda veida rakšanas darbus: t.sk. drenāžas sistēmu ierīkošana (izbūve), ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, ēku pamatu rakšana, teritorijas labiekārtošana, grāvju tīrīšana, dīķu un upju krastu tīrīšana, planēšana, kā arī citus ar ekskavatoru saistītos rakšanas darbus.

Drenāžas sistēmas ierīkošana

Peļķes un lietus ūdens appludinātas zonas pagalmā – šīs parādības privātmāju vai lauku īpašumu saimniekiem nav svešas. Pārlieku liela mitruma ietekmē apgrūtināta var būt ne tikai pārvietošanās pa savu īpašumu vai teritorijas estētiskais koptēls, bet arī tikt nodarīts būtisks kaitējums tuvumā esošo ēku pamatiem, pagrabiem un citiem būvelementiem. Lai no tā izvairītos, efektīvs risinājums ir lietus ūdens drenāžas ierīkošana. Lietus ūdens novadīšana visbiežāk tiek organizēta, ierīkojot notekcaurules, pa kurām ūdens tālāk tiek novadīts uz tuvumā esošām ūdenstilpnēm (upe, ezers, dīķis u.tml.) vai gruntī (lietus ūdeņu novadīšana zemē). Drenāžas var ievērojami palīdzēt katrā saimniecībā, tāpēc to ir izdevīgi ierīkot, kā arī to uzticēt profesionāļiem.

  • Veicam visa veida drenāžas sistēmu izbūvi.
  • Kanalizācijas drenāžas sistēmas
  • Lietus ūdens un gruntsūdeņu drenāžas sistēmas
  • Drenāžas sistēmas ar caurulēm un oļiem, tuneļiem, kokosa caurulēm un drenāžas kastēm.
  • Pārbūvējam jau esošas drenāžu sistēmas, renovācijs darbus un papildināšanu. Veicam darbus vietās ar ļoti augstiem gruntsūdens līmeņiem.

Kādi ir galvenie iemesli īpašumu applūšanai?

Pamatā tie ir divi – īpašums uzbūvēts uz lauksaimniecības zemes vai pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvis privātīpašuma teritorijā netiek tīrīts un tajā radušies sablīvējumi, kas lietavu laikā neļauj ūdenim brīvi tecēt. Jeb vienkārši sakot – ūdenim nav iespējas aiztecēt uz zemāku vietu.

Meliorācijas darbos tiek izmantotas drenāžas caurules kokosa vai ģeotekstila apvalks. It īpaši gadījumos, kad darbi veicami mazos zemes gabalos (pārsvarā vienlaikus ar mājas būvniecību un tai piegulošās teritorijas nosusināšanu).

Ar atbilstošu tehniku veikti darbi norit ātrāk un saskaņā ar augstākajiem standartiem, lai ekspluatācijas laikā nerastos nepatīkami pārsteigumi, kas var radīt papildus izmaksas. Speciālista konsultācija, objekta apskate un tāmes sastādīšana ir bez maksas.

Drenāžas sistēmu veidi

Ūdens novadīšana dabiskās ūdenstilpnēs

Teritorijā vai tās tuvumā atrodas upe vai dīķis

  • Šādos gadījumos lietus ūdens var tikt novadīts šajās ūdenstilpnēs. Gadījumos, kad teritorijas tuvumā atrodās dīķis vai upe tiek izmantotas speciālas drenāžas caurules – 110mm diametrā. Turklāt obligāti jāparedz kritums vismaz 5mm uz 1 metru.

Drenāžas tranšejas

Teritorijas tuvumā neatrodas dabiskās ūdenstilpnes

  • Tādos gadījumos tiek veidotas drenāžas tranšejas līdz 1 metra dziļumā, kurās tiek ievietotas speciālas drenāžas caurules ar kokosa vai ģeotekstila apvalku. Tranšejas pamatni nostiprina ar rupjas frakcijas granti vai oļiem, kam seko pašu cauruļu ievietošana. Cauruļu ierakšanai ieteicama vai nu rupjas frakcijas grants vai oļi, lai izveidotu drenāžas lauku, kurā lietus ūdenim dabīgā veidā uzsūkties gruntī.

Ūdens novadīšana speciālos grodos

  • Kā alternatīvs drenāžas ierīkošanas veids ir lietus ūdens novadīšana uz speciālu betona vai kompozītmateriāla grodu bez pamatnes. Pamatne tiek veidota no rupjās grants vai skalotajiem oļiem, kuru ieteicams pārklāt ar ģeotekstila audumu, tādējādi ierobežojot mazāko daļiņu iekļūšanu grantī vai oļos un veicinot lietus ūdeņu uzsūkšanās spēju, kā arī paildzinot drenāžas lauka ekspluatācijas laiku.

Lietus ūdens savācējs

  • Papildus var tikt lietota lietus ūdens savācējaka (drenāžas aka) – kolektors, kurā tiek novadītas visas meliorācijas drenāžas caurules, tādējādi savācot visus notekūdeņus vienuviet. Šāds drenāžas sistēmas risinājums vienmēr būs daudzpusīgāks, jo ar akā uzkrāto ūdeni iespējams lietot arī, piemēram, dārza laistīšanai.
Grāvju tīrīšana

Piedāvājam veikt grāvju, upju un kanālu tīrīšanu no kokiem, ūdenszālēm, niedrēm un citiem augiem, kā arī paplašināt un uzlabot ūdens caurteci meliorācijas sistēmās. Paralēli drenāžas sistēmas izbūvei piedāvājam attīrīt esošās ūdens noteces vietas, paplašināt tās vai uzlabot to caurteci.

Būvtehnika

Inženierkomunikāciju – kanalizācijas, ūdensvadu un drenāžas tīklu ierīkošanai izmantojam 1.7t un 4.5t  ekskavatorus. Savukārt planēšanu, zemes līdzināšanu, sniega tīrīšanu un augsnes frēzēšanu veicam izmantojot Bobcat mini iekrāvēju.

4.7/5 - (58 votes)