Rakšanas darbi,drenāžas ierīkošana,drenāžas sistēmas izbūve,grāvju tīrīšana,grāvju rakšana

Rakšanas darbi

SIA “AJ Prospect” veic dažāda veida rakšanas darbus: drenāžas sistēmu ierīkošana (izbūve), ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, ēku pamatu rakšana, teritorijas labiekārtošana, grāvju tīrīšana, dīķu un upju krastu tīrīšana, planēšana, kā arī citus ar ekskavatoru saistītos rakšanas darbus. Rakšanas darbi tiek veikti izmantojot mūsdienīgu spectehniku, mini-ekskavatoru, kas aprīkoti ar gumijas ķēdēm.

Drenāžas sistēmas ierīkošana

Drenāžas sistēmu ierīkošanas pamatmērķis ir piemājas zemes virskārtas nosusināšana, novadot dabīgā vai mākslīgā ūdens noteci uz citu, zemāku vietu (grāvis vai cita ūdens krātuve). Piedāvājam veikt pilna spektra kanalizācijas, lietus un gruntsūdents drenāžas sistēmas izbūvi, uzturēšanu un nepieciešamības gadījumā arī remontu. Drenāžas sistēmas ierīkošanu veic saskaņā ar augstākajiem mūsdienu standartiem, spectehniku un lielu atbildības sajūtu.

  • Visa veida drenāžas sistēmas ierīkošana (izbūve).
  • Drenāžas sistēmu izbūve ar caurulēm, oļiem, tuneļiem…
  • Esošo drenāžas sistēmu renovācija, pārbūve.
Grāvju tīrīšana

Piedāvājam veikt grāvju, upju un kanālu tīrīšanu no kokiem, ūdenszālēm, niedrēm un citiem augiem, kā arī paplašināt un uzlabot ūdens caurteci meliorācijas sistēmās. Paralēli drenāžas sistēmas izbūvei piedāvājam attīrīt esošās ūdens noteces vietas, paplašināt tās vai uzlabot to caurteci.

Teritorijas labiekārtošana

Piedāvājam veikt dažāda veida teritorijas labiekārtošanas darbus uzlabojot apkārtējās vides funkcionālo un vizuālo tēlu.

Būvtehnika

Inženierkomunikāciju – kanalizācijas, ūdensvadu un drenāžas tīklu ierīkošanai izmantojam 1.7t un 4.5t  ekskavatorus. Savukārt planēšanu, zemes līdzināšanu, sniega tīrīšanu un augsnes frēzēšanu veicam izmantojot Bobcat mini iekrāvēju.

4.7/5 - (58 votes)