kanalizācijas izbūve, kanalizācijas ierīkošana, kanalizācijas sistēmas izbūve un ierīkošana.

Kanalizācijas tīklu izbūve

Kanalizācija ir viena no galvenajām komunālajām sistēmām, bez kuras dzīvojamā ēka nav iedomājama. Neatkarīgi no tā, vai tā ir privātmāja vai daudzstāvu ēka, kanalizācijas ierīkošana ir vitāli nepieciešamas elements. Katrs ēkas īpašnieks saprot, ka kanalizācijas izbūve ir jebkuras dzīvojamās ēkas inženiertehniskā atbalsta sastāvdaļa, tāpēc mēs aicinam Jūs izvēlēties augstas kvalitātes un izmaksu ziņā efektīvu kanalizācijas sistēmu.

Plānojot kanalizācijas sistēmas ierīkošanu, jāsaprot, ka katra situācija ir atšķirīga. Jāizvērtē vairāki faktori, lai noteiktu konkrētās kanalizācijas sistēmas piemērotību. Tātad, vai mājoklis, kurā plānota kanalizācijas sistēmas izbūve – ir patstāvīgi apdzīvots, vai tā ir lauku māja, vai vasarnīca, kāda ir augsne, cik augsts ir gruntsūdens līmenis un cik lielu platību varat atvēlēt sistēmai. Atkarībā no tā, cik apdzīvots ir mājoklis, tiek veikta notekūdeņu patēriņa noteikšana, kā arī citas nianses. Ja īpašumā neuzturas pastāvīgi, notekūdeņu apjoms būs mazāks. Kanalizācijas tvertnes vai iekārtas lielums tiek aprēķināts no iedzīvotāju daudzuma, kas ikdienā radīs notekūdeņus, proti, jo vairāk cilvēku patstāvīgi uzturas vienā mājsaimniecībā, jo lielāka tvertne vai iekārta jāizvēlas.

Kanalizācijas ierīkošana

Piedāvājam kvalitatīvi veikt ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanu, izbūvi, uzturēšanu un apkalpošanu. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve privātmājām, saimniecībās ēkām un citām industriālajām būvēm. Piedāvājam pilna cikla darbus, no atbilstošas būvdarbu dokumentācijas sagatavošanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

Kanalizacijas sistēmas

Bioloģiskās attīrīšanas kanalizācijas sistēmas iekārta

Viens no modernākajiem kanalizācijas sistēmu risinājumiem.

Īpašības un priekšrocības

 • Notekūdeņi tiek attīrīti par līdz pat 99 % — tos var novadīt grāvī vai tuvējā ūdenstilpē.
 • Iekārtai ir nepieciešama nepārtraukta elektropadeve.
 • Lai izvairītos no nepatīkama aromāta, sistēma ir regulāri jālieto.
 • Ilgmūžīga.
 • Energoefektīva.
 • Sistēmas tīrīšana ir jāveic reizi gadā, piesaistot asenizācijas automašīnu un speciālistu.

Septiskās kanalizācijas tvertnes

Īpašības un priekšrocības

 • Sastāv no polietilēna, masa aptuveni 200 kg, faktiskais tilpums ir 2800 l, kas dalīts 3 kamerās.
 • Konstruētas iebūvei vietās, kur ir augstas gruntsūdens svārstības.
 • Augsta smaguma izturība, lai, iebūvējot mālainā augsnē, tvertne netiktu deformēta.
 • Vienmērīga un lēna notekūdeņu attīrīšana.

Grodu kanalizācijas tvertnes

Viena no senākajām un vēsturiski populārākajām kanalizācijas sistēmām.

Īpašības un priekšrocības

 • Var izbūvēt vietās, kur citi risinājumi nav iespējami.
 • Ir piemērota vietām ar zemu gruntsūdens līmeni un smilšainu augsni.
 • Izbūves ziņā lētākais risinājums, tomēr negatīvais aspekts ir samērā ātra nolietošanās.
 • Pašlaik likums pieļauj grodu attīrīšanas sistēmu izbūvi tikai lauku terotorijās.

Kanalizācijas tvertnes

Īpašības un priekšrocības

 • Tvertnes ir izturīgas un tās neietekmē dažādas ķimikālijas, kas var nonākt notekūdeņos.
 • Lielumu ir iespējams izvēlēties atbilstoši konkrētajā objektā saražotajam notekūdeņu daudzumam.
 • Kanalizācijas tvertnēm ir līmeņa sensors, un tās ir drošas pret noplūdēm.
 • Ir pieejamas 1000 l tvertnes (dārza mājiņām), kā arī 3000 l hermētiskas tvertnes lielākam noslogojumam.
4.6/5 - (19 votes)